تمرینات گلزنی - تاکتیک های تهاجمی- تمرینات شوت زنی - تمرینات تک به تک با دروازبان-

انواع تمرینات شوت زنی- دریبلینگ های تک به تک فروارد و مدافع- و چندین تمرین دیگر. . .

_____________________________________________

این محصول از کمپانی Reed خریداری شده و دارای نکات آموزشی بسیار می باشد

تمرینات برای

تمام سنین از مبتدی تا حرفه ای -- فوتبال

کیفیت تصاویر بسیار خوب می باشد

و

برای مربیان عزیز فوتبال قابل استفاده می باشد

***********************************

جهت آشنایی با نحوه خرید و محصولات دیگر کل صفحه را مطالعه کنید.

"موسسه نود برتر"

این پکیج فقط از طریق این موسسه ارائه می شود

"اخطار"

هر گونه تخلف و کپی کردن سی دی ها مشمول مجازات های نقدی و کیفری می گردد