تمرینات عضلانی " تمرینات هماهنگی عصب و عضله " تمرینات چابکی"تمرینات قدرتی"تمرینات بر روی عظلات اصلی پاها " و چندین تمرین دیگر. . .

_____________________________________________

تمرینات برای

تمام سنین از مبتدی تا حرفه ای

فوتبال و فوتسال

برای مربیان عزیز فوتبال قابل استفاده می باشد

***********************************

جهت آشنایی با نحوه خرید و محصولات دیگر کل صفحه را مطالعه کنید.

"موسسه نود برتر"

این جزوه فقط از طریق این موسسه ارائه می شود

"اخطار"

هر گونه تخلف و کپی کردن سی دی ها مشمول مجازات های نقدی و کیفری می گردد