این محصول شامل 10 بخش اصلی می باشد که عبارتند از :

تمرینات کنترل توپ -تمرینات دریبلینگ-تمرینات شوت زنی-تمرینات دروازبانی-

تمرینات ضربات سر-تمرینات داخل سالن-تمرینات مربوط به پاس -تمرینات سیستم و جایگیری-

تمرینات تکل و دفاعی -تمرینات حرکات انفرادی با توپ و

 تمرینات گرم کردن با توپ - گرم کردن با حرکات کششی

این 10 بخش اصلی خود به چندین بخش تقسیم می شود و

 آن بخش ها هم باز به بخش هایی دیگر...

در هر قسمت یک فایل متنی موجود می باشد که وسایل لازم ،تعداد نفرات و اهداف تمرین را مشخص می کند

امید است که مورد پسند و استفاده شما مربیان عزیز قرار گیرد.


_____________________________________________
این محصول بسیار جدید و به روز می باشد

برای مربیان عزیز چه فوتبال و چه فوتسال قابل استفاده می باشد

در صورت داشتن سوال با مسئول فروش تماس بگیرید

09133216479

***********************************

جهت آشنایی با نحوه خرید و محصولات دیگر کل صفحه را مطالعه کنید.

"موسسه نود برتر"

این محصول فقط از طریق این موسسه ارائه می شود

"اخطار"

هر گونه تخلف و کپی کردن سی دی ها مشمول مجازات های نقدی و کیفری می گردد