این محصول شامل 5 دی وی دی می باشد که عبارتند از :

تمرینات شوت زنی-تمرینات کنترل توپ -تمرینات دریبلینگ-

تمرینات سر زنی -تمرینات  پاس -تمرینات سیستم و جایگیری-

تمرینات  دفاعی - تمرینات حمله- تمرینات گرم کردن  و سرد کردن با توپ-تمرینات بدنسازی

به صورت گروهی و تک نفره - تمرینات تاکتیکی عالی و موارد دیگر . . .


امید است که مورد پسند و استفاده شما مربیان عزیز قرار گیرد.

_____________________________________________
این محصول  جدید و به روز می باشد

برای مربیان عزیز چه فوتبال و چه فوتسال قابل استفاده می باشد

در صورت داشتن سوال با مسئول فروش تماس بگیرید

09133216479

***********************************

جهت آشنایی با نحوه خرید و محصولات دیگر کل صفحه را مطالعه کنید.

" موسسه نود برتر "

این محصول فقط از طریق این موسسه ارائه می شود

"اخطار"

هر گونه تخلف و کپی کردن سی دی ها مشمول مجازات های نقدی و کیفری می گردد