این محصول شامل 5 دی وی دی می باشد که عبارتند از :

سانتر از جناحین به صورت تخصصی ،طرز صحیح دفاع و حمله به صورت تخصصی ،
حالات دفاع وحمله و پوشش دفاعی ، آموزش حرفه ای تمرینات دفاع ،تمرینات پاس،
تمرینات کنترل،تمرینات سرعتی، سرد کردن و گرم کردن حرفه ای
 ، تمرینات هماهنگی عصب و عضله و تمرینات حرفه ای به صورت تخصصی 
و موارد دیگر . . .


امید است که مورد پسند و استفاده شما مربیان عزیز قرار گیرد.

_____________________________________________
این محصول  جدید می باشد

برای مربیان عزیز چه فوتبال و چه فوتسال قابل استفاده می باشد

در صورت داشتن سوال با مسئول فروش تماس بگیرید

09133216479

***********************************

جهت آشنایی با نحوه خرید و محصولات دیگر کل صفحه را مطالعه کنید.

"موسسه نود برتر"

این محصول فقط از طریق این موسسه ارائه می شود

"اخطار"

هر گونه تخلف و کپی کردن سی دی ها مشمول مجازات های نقدی و کیفری می گردد